La Universidad de Barcelona impartirá a partir del 2014 un nuevo grado de Seguridad a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

La UB impartirà a partir del 2014 un nou grau de Seguretat a través de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

                                                                     

El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, i el rector de la UB, Dídac Ramírez.El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, i el rector de la UB, Dídac Ramírez.

                                          30/07/2013                       Acadèmic

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, i el rector de la UB, Dídac Ramírez, han signat avui, 30 de juliol, un conveni d’adscripció i col·laboració acadèmica entre la Universitat de Barcelona i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). A l’acte de signatura també hi ha assistit la directora de l’ISPC,                                        
D’aquesta manera, l’ISPC es convertirà en centre adscrit de la UB per impartir un nou grau de Seguretat a partir del curs 2014-2015. El pla d’estudis de la nova titulació, que està elaborant l’Institut juntament amb la Facultat de Dret de la UB, tindrà com a objectiu la formació en seguretat des d’una perspectiva molt àmplia.
El nou grau es dotarà d’una estructura acadèmica adequada a les necessitats actuals d’incerteses i riscos en aquest àmbit, com poden ser la seguretat alimentària, la sanitària, la química, la financera, la gestió de situacions de crisi o de perills mediambientals.
El conveni també dóna continuïtat a la col·laboració entre la UB i l’ISPC en el màster universitari de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia, que la Facultat de Dret imparteix conjuntament amb l’ISPC i que s’ha iniciat el curs 2012-2013. L’Institut també participa en l’organització de diferents cursos d’extensió universitària.
Aquest conveni s’emmarca en l’acord que el Govern de la Generalitat va aprovar el passat 9 de juliol, pel qual encomana a l’ISPC que imparteixi estudis universitaris, mitjançant l’adscripció a una o més universitats públiques, per tal de respondre a la necessitat d’estructuració de la formació superior en l’àmbit de la seguretat.
L’adscripció de l’ISPC a universitats públiques permetrà als professionals de la seguretat obtenir títols universitaris i, per tant, assolir el reconeixement acadèmic dels estudis universitaris que duen a terme. D’altra banda, també establirà una col·laboració permanent que posarà en valor el coneixement teòric per a la recerca i per a la transferència de coneixement, i permetrà disposar d’uns professionals sòlidament preparats en temàtiques fins ara poc considerades en els estudis superiors.
La col·laboració amb les universitats és un dels objectius estratègics de l’ISPC, que en aquests moments ja participa en diversos programes amb la UB, la UPC i la UdL.
La UB impartirá a partir del 2014 un nuevo grado de Seguridad a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

El consejero de Interior, Ramon Espadaler, y el rector de la UB, Dídac Ramírez. El consejero de Interior, Ramon Espadaler, y el rector de la UB, Dídac Ramírez.                                                               30/07/2013 Académico                                          El consejero de Interior, Ramon Espadaler, y el rector de la UB, Dídac Ramírez, han firmado hoy, 30 de julio, un convenio de adscripción y colaboración académica entre la Universidad de Barcelona y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC). En el acto de firma también ha asistido la directora del ISPC, Núria Aymerich.
De esta manera, el ISPC se convertirá en centro adscrito de la UB para impartir un nuevo grado de Seguridad a partir del curso 2014-2015. El plan de estudios de la nueva titulación, que está elaborando el Instituto junto con la Facultad de Derecho de la UB, tendrá como objetivo la formación en seguridad desde una perspectiva muy amplia.

El nuevo grado se dotará de una estructura académica adecuada a las necesidades actuales de incertidumbres y riesgos en este ámbito, como pueden ser la seguridad alimentaria, la sanitaria, la química, la financiera, la gestión de situaciones de crisis o de peligros medioambientales .

El convenio también da continuidad a la colaboración entre la UB y el ISPC en el máster universitario de Dirección Estratégica de Seguridad y Policía, que la Facultad de Derecho imparte conjuntamente con el ISPC y que se ha iniciado el curso 2012 – 2013. El Instituto también participa en la organización de diferentes cursos de extensión universitaria.

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad (Editar)By on 6 septiembre, 2012 • ( 0 )

 Contacto Segurpricat.es Pueden comunicarse con nosotros por correo postal a la siguiente dirección de contacto:

D.Juliàn Flores Garcia

Apartado de Correos 3005

C/Cotonat núm. 57

08904 Hospitalet de Llobregat Barcelona

MOv. 657 28 32 66

@Juliansafety

info@siseguridad.es

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional con formación en el analisis de riesgos en seguridad

Este convenio se enmarca en el acuerdo que el Gobierno de la Generalitat aprobó el pasado 9 de julio, por el que encomienda al ISPC que imparta estudios universitarios, mediante la adscripción a una o más universidades públicas, para responder a la necesidad de estructuración de la formación superior en el ámbito de la seguridad.

La adscripción del ISPC a universidades públicas permitirá a los profesionales de la seguridad obtener títulos universitarios y, por tanto, alcanzar el reconocimiento académico de los estudios universitarios que llevan a cabo. Por otra parte, también establecerá una colaboración permanente que pondrá en valor el conocimiento teórico para la investigación y para la transferencia de conocimiento, y permitirá disponer de unos profesionales sólidamente preparados en temáticas hasta ahora poco consideradas en los estudios superiores .

La colaboración con las universidades es uno de los objetivos estratégicos del ISPC, que en estos momentos ya participa en varios programas con la UB, la UPC y la UdL.

Publicado por

Consultoria Segurpricat Siseguridad

Director de seguridad habilitado y formador acreditado de Centros de formación en seguridad y para la realización de Planes de seguridad yautoprotección integral de Personas y empresas : trabajadores de empresas públicas y privadas en el marco de la normativa de Prevención de riesgos Laborales .Coaching Siseguridad Consultoria #TIC #Segurpricat #Siseguridad http://kcy.me/24dma entusiasta de @juliansafety @segurpricat Pau Claris 97 Barcelona España http://linkedin.com/in/julianfloresgarcia …

3 comentarios en “La Universidad de Barcelona impartirá a partir del 2014 un nuevo grado de Seguridad a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s